Voor ons is de bescherming van uw privacy is een topprioriteit, en wij gebruiken uw gegevens om u de producten aan te bieden die u op onze websites aankoopt. Anders zou het toch jammer zijn dat u niet kunt vertrekken, toch? :-)

De volgende acht principes worden nauwgezet toegepast door de onderneming Oui.sncf en al haar medewerkers:

 • Er worden nooit gegevens verzameld of verwerkt zonder dat er hiervoor een welomlijnd en legitiem doel is;
 • Gegevens worden slechts verzameld in een van de volgende gevallen:
  • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten en de gevraagde diensten,
  • Met uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming,
  • In het legitiem belang van het bedrijf en naar behoren gemotiveerd;
 • Gegevens worden alleen verzameld en gebruikt indien zij strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking;
 • Gegevens worden slechts bijhouden gedurende een beperkte termijn en in overeenstemming met de geleverde diensten;
 • De kwaliteit en veiligheid van de gegevens moet permanent gegarandeerd zij;
 • Gegevens worden slechts doorgeven wanneer dit noodzakelijk is, en met inachtneming van de wettelijke en veiligheidsvoorschriften;
 • U te allen tijde duidelijke en transparante informatie verstrekken;
 • Er wordt toegezien op de naleving van uw rechten en op de voorwaarden voor de uitoefening ervan.

De huidige privacyverklaring is van toepassing op alle websites, mobiele toepassingen en diensten van Oui.sncf.

De voornaamste verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens van de websites van Oui.sncf is de vennootschap Oui.sncf (HR Nanterre 431 810 621), gevestigd te 2, place de la Défense – CNIT 1 92053 Paris la Défense. De wettelijke vertegenwoordiger is de Algemeen Directeur, de heer Alexandre Viros.

Ook kunt u contact opnemen met de afgevaardigde voor gegevensbescherming van Oui.sncf (dpo@oui.sncf)