Wat zijn mijn rechten ?

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort tot GDPR ), beschikt u over de volgende rechten ten aanzien van uw gegevens en kunt u erop rekenen dat Oui.sncf haar verplichtingen nakomt.

  • Recht op inzage: U hebt de mogelijkheid om de gegevens op te vragen die in het bezit zijn van Oui.sncf;
  • Recht op rectificatie en wissing: U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te vragen dat deze gewist worden;
  • Recht van bezwaar: U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen door Oui.sncf;
  • Recht op overdraagbaarheid: U kunt Oui.sncf vragen om al uw persoonsgegevens te overhandigen (enkel identificatiegegevens en bestellingsgegevens) in een elektronisch formaat (CSV-bestand).

We wijzen er echter op dat de uitoefening van deze rechten niet absoluut is, en beperkt kan worden omwille van gerechtvaardigde belangen (geschillen met klanten) of juridische redenen.


Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

Recht op inzage, rectificatie, wissing en overdraagbaarheid:

Indien u een klantenaccount hebt, kunt u de meeste operaties direct verrichten door u aan te melden op uw klantenaccount.
Daarnaast hebt u ook de mogelijkheid om uw vraag te richten aan de klantendienst van de Oui.sncf via het volgende elektronisch formulier of per post aan het volgende adres: Service Clients Oui.sncf – 2, place de la Défense – CNIT 1 – BP 440 – 92053 Paris la Défense Cedex - Frankrijk
 

Recht van bezwaar

U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen op de volgende manieren:

  • Voor de commerciële nieuwsbrieven: door te klikken op de link in de nieuwsbrieven waarmee u zich kunt uitschrijven  Oui.sncf zal u vervolgens geen commerciële nieuwsbrieven meer sturen
  • Voor personalisering en cookies: door gebruik te maken van de instrumenten voor het beheer van cookies
  • Voor alle andere vragen: door uw vragen te sturen naar de klantendienst van Oui.sncf via het volgende elektronisch formulier of een brief aan het volgende adres: Service Clients Oui.sncf - 2, Place de la Défense - CNIT 1 - BP 440 - 92053 Paris La Défense Cedex - Frankrijk

Bij al deze vragen, en voor de veiligheid, zal er u gevraagd worden om zich te identificeren en de klantendienst van Oui.sncf een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.


Wat als u niet akkoord gaat ?

Indien u niet tevreden bent met de reactie op de uitoefening van een van deze rechten, of indien u bezwaar wenst te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u uw verzoek richten aan:

  • De afgevaardigde voor gegevensbescherming van Oui.sncf (dpo@oui.sncf)
  • De Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes)